למה ביואינפורמטיקה?

?למה ביואינפורמטיקה

ביואינפורמטיקה הינו תחום שהולך וצומח למימדי ענק בשנים האחרונות. הוא תחום מאד מיוחד בעיקר בגלל שהוא משלב בין שני תחומים שלכאורה לא קשורים אחד לשני. האחד מדעי החיים והשני מדעי המחשב.
מדעי החיים או תהליכים ביולוגים ניתנים לחקירה רק על ידי תצפיות. החוקרים מודדים כמובן את התצפיות הללו באופן אמפירי, אך הדרך להבין איך המנגנונים עובדים באופן טהור מאד ארוכה.

במילים אחרות התחושה היא שהמחקר במדיע החיים איננו מחקר אמפירי טהור, יחסית לכימיה או פיזיקה.


לעומת זאת על מחשבים.. אין מה  לדבר לוגיקה צרופה ומכניקה נוקשה.

בשנים האחרונות התפתחה הביואינפורמטיקה, שהיא בעצם שילוב של שני תחומי המחקר. היא מאפשרת לנו לחקור את תחום מדעי החיים או תהליכים ביולוגים באופן מתמטי טהור.

בתחום המחקר הזה אנחנו ממש מתרגמים מולקולות ביולוגיות למספרים ואותיות ואותן מנתחים עם כלים ממוחשבים ועל ידן אנחנו מסוגלים לחקור באופן עמוק ביותר את התהליכים הביולוגים שתרחשים סביבנו