DNA Stats

DNA Stats

ה-DNA מורכב מ-4 נקלאוטידים או בסיסים שהן בעצם יחידות בודדות של מולקולות שיוצרות את הפולימר. היחידות הללו מיוצגות על ידי מחרוזת של האותיות A,C,G ו-T. המספר היחסי של הבסיסים מהווה תפקיד חשוב בניתוח הרצפים.

ה-DNA-Stats הוא כלי מאד פשוט שבעצם סופר את כמות הבסיסים השונים (או חומצות האמינו השונות) שרצף DNA (או חלבון) מכיל.

למה אנחנו צריכים את זה?

ישנן כמה סיבות עיקריות, האחת היא לוודא שה DNA שקיבלנו תקין, מספר הביסיסים שקיבלנו פחות או יותר זהה למספר הבסיסים שאנו מצפים (לדוגמה בהשוואה למין זהה). השנייה, מכוון שהיא מהווה בסיס לחישובים מסובכים יותר כגון מבחנים סטטיסטים או מציאת דפוסים ברצפים.